Her vil du etter hvert finne informasjon om trosopplæring, forkynner og tema for Barnegospelfestivalen i Kragerø!