Ved registrering i festivalkontoret lørdag formiddag må dere ha med og levere ferdig utfylt navneliste over alle deltakene personer tilknyttet deres kor.

Navnelister må lages og fylles ut ved hjelp av vår mal.

Instruks til utfylling:

– Fyll inn informasjon om koret og kontaktperson øverst på lista
– Fyll inn sted/rom for overnatting. Her skriver du inn om dere skal overnatte hjemme/privat, på skolen eller i hallen. Skriv også inn hvilke(t) romnummer på skolen dere eventuelt overnatter i.

– Fyll inn navn på alle deltakende personer tilknyttet deres kor, både deltakere og voksenledere
– Kryss av for om personen er deltaker eller voksenleder
– Kryss av i egen kolonne dersom deltakeren er påmeldt med «festivalbillett deltaker til Sg LIVE-medlemspris» (dette gjelder ikke ledere)
– Kryss av i egen kolonne dersom personen skal overnatte på oppgitt sted/rom.

– Bruk flere lister/sider ved behov, og skriv på antall sider og sidetall.
– Listen(e) leveres i papirformat i festivalkontoret ved ankomst/registrering lørdag formiddag

Klikk her for å laste ned mal for navneliste i PDF-format eller EXCEL-format:
Navneliste mal BGF 2018 – PDF
Navneliste mal BGF 2018 – EXCEL