Påmeldingen er åpen!

Påmeldingen til BGF 2015 er nå åpen! I år skjer påmelding til BGF via checkin. Du som er korleder går inn på checkin.no og legger inn en samlet påmelding for ditt kor, inkludert korets deltakere og ledere. Mer informasjon om påmelding og pris finner du her: Pris & Påmelding BGF 2015